احادیثی از پیامبر(ص)

عناوین:

خشم:

تا میتوانی خشمگین مشو،هر گاه خشم گرفتی لختی در قدرت کردگار اندیشه کن

ستایش:

هر گاه از تو ستایش شود بگو خدایا مرا بهتر ا زآنچه درباره ام گمان دارد قرار ده و آنچه را که درباره ای من هست و نمی دانند بیامرز و ببخش . مرا مسئول آنچه میگویند قرار ده.

خیر :

اگر خدا نیکی و خیر برای بنده اراده نماید ،نفس ،او را پند دهندش قرار دهد.

دشمن :

سخترین دشمن تو در میان دو پهلویت قرار گرفته و آن نفس اماره به بدی است.

مومن:

مومن کسی است که صبح و شامی برایش نمی گذرد مگر این که بر خویش گمان خطا میبرد.

ستیزه:

هر چند حق با تو باشد ،از ستیز کردن پرهیز کن.

پرهیزگار :

پرهیزگار ترین مردم کس است که حرف را بزند اگر چه به سود و زیان خودش باشد.

گناه:

بپرهیز از ارتکاب به گناه که خوبی ها را از بین میبرد.

تملق:

بروی متملقان خاک بپاشید.

نفس :

دلاور ترین مردم کسی است که بر هوای نفس خود چیره شود.

مالک وجود :

نبرد کنید با خواهش های نفس تا مالک بر وجود خویش شوید .

ارسالی از سرکار خانم صالحی

/ 1 نظر / 6 بازدید
هادی امیدی فر

بسم الله "لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه" با امید به آنکه عامل به فرامین پیامبر اعظم (صلی الله علیه وآله) باشیم با تشکر از شما یا علی مدد