جنگ روانی(تاریخچه2)

 

جنگ روانی قبل از میلاد مسیح (ع)

در میان پژوهشگرانی که به دنبال نمونه های تاریخی برای عملیات روانی بوده اند "پل لاین برگر" را می توان نام برد . او سابقه تاریخی جنگ روانی را 1354 سال قبل از میلاد ذکر می کند . این زمانی است که سرداری به نام "گیدئون" با استفاده از سیصد نفر جنگجو در مقابل سپاهی چند هزار نفره قرار گرفت .گیدئون با استفاده از این نکته که در جنگ ها برای هر صد جنگجو یک نفر شیپورچی در میدان شیپور می نواخت و آنها را تهییج می کرد به دست هر یک از افرادش شیپوری داد تا بنوازد و به این وسیله این فکر را به دشمن القاء کرد که با سپاهی سی هزار نفره روبه رو است.

جنگ روانی یهودیان قبل از میلاد مسیح(ع)

یهودیان با استفاده از سر و صدا و روشن کردن مشعل های فراوان و دمیدن در بوق و کرنا هراس و وحشت در دل دشمن ایجاد می کردند و با این اقدام می خواستند برتری قدرت خود را برای دشمن به نمایش بگذارند .پنج قرن قبل از میلاد "سن تزو" اندیشمند برجسته نظامی چین در نوشته های خود برای از بین بردن روحیه دشمن و چیرگی بر آنان به روش غافلگیری ایجاد سر و صدا، پخش شایعه،خیانت در مقامات بالا و ترور اشاره می کند و می افزاید "در جنگ ها با استفاده از صدای طبل ها و افراشتن پرچم ها و متاثر کردن اذهان نیروهای دشمن با استفاده از جاسوسان باید آن چنان وضعیتی را به وجود آورد که موجب شکست دشمن شود "

پس از تصرف روم و اسپانیا نوبت آن بود که "سزار" خود را برای رویارویی با "پومپیوس" در یونان آماده سازد. او به محض آگاهی از وضعیت ارتش دشمن در صدد حمله به یونان بر آمد سزار پیش از شروع جنگ به رجز خوانی و تضعیف روحیه حریف می پرداخت و می گفت"من در اسپانیا ارتش بدون فرمانده را شکست دادم و حالا می روم که فرماندهی بدون ارتش را شکست بدهم"

او در این جنگ برای بالا بردن روحیه ارتش خود و تضعیف روحیه دشمن از ستاره شناسان نیز سود می برد در شب پیش از نبرد از شهاب روشنی که بر فراز آسمان اردوگاه پدیدار گشت و سپس در اردوگاه پومیپوس فرو افتاد بیشترین استفاده را برد از طالع بینان خواست تا این واقعه را به منظور افزایش روحیه نیروهای خود تعبیر کنند با این وسیله آنان سبب دلگرمی هر چه بیشتر سربازان او شدند و در نهایت سزار بر پادشاه یونان غلبه کرد.

جنگ روانی در زمان حضرت عیسی(ع)

پس از فتح پیروزمندانه اورشلیم توسط حضرت عیسی (ع) مردم با علاقمندی و سرور با برگ هی نخل از او استقبال کردند ولی "کافایاس" رئیس راهبان شهر که مردی خودخواه و بسیار حسود بود با ایراد سخنرانی های تحریک کننده و پخش شایعات گوناگون ظرف یک هفته چنان بر افکار مردم اورشلیم تاثیر گذاشت که آنها بر حضرت عیسی (ع) شوریدند و خواستار اعدام او شدند .

جنگ روانی در نبرد های رومیان

در دومین جنگ بین رومیان و کارتاژها آتیپال با گذر از کوه های آلپ و گسترش جنگ در شبه جزیره ایتالیا با تجهیز فیل های جنگی خود طرحی ریخت که در طول سه سال با استفاده از شایعات و تبلیغات درباره نیروهای خودی و نیز نمایش فیل های جنگی بدون خونریزی بر دشمن نیرومند پیروز گردید.

/ 0 نظر / 4 بازدید