لبیک یاحسین!!!

ایام اربعین سالار شهیدان را به مسلمین جهان تسلیت عرض می کنم.

بردو دستش آن نگارازخون حنا داردحسین


بردلش داغی ازآن کرب وبلا دارد حسین


مهروکین درجبهه برجنگند واما آن دلیر


او ندارد آبی  و برلب دعا داردحسین


یاوری می خواهد واما کسی همراه نیست


جزبرادر،نام اوبرلب نوا داردحسین


عاشقم روی توراچون ماه نو برآسمان


شهریاری هست وچون من اوگدا داردحسین


آب صافم می کشدباگریه هایش شرم ازاو


چون که بیند چشمه ای بی انتها داردحسین


شاخ شمشادی براین باغ است وپائیزی نبود!!


چون که خورشید وبهاری پربها داردحسین


آسمان باچشمهایش گریه می دارد خدا!


چون که بیند روح وسرازتن جدا داردحسین


گفت مردن جزسعادت نیست زی جزذلتی!!


بینشی پرعمق بین ازماجرا داردحسین


تازه این"بی نام"فهمیده است معنای تورا


زندگی هم سوگواری وعزا داردحسین!!!

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
هادی امیدی فر

سلام اگه چند صد سال زودتر به دنیا میومدی میتونستی ملک الشعرای دربار سلطان بشی!!! مثل همیشه عالی یاعلی مدد