چند سخن ارزنده از امام خمینی (ره)

بهار توبه ایام جوانی است که بار گناهان کمتر و کدورت قلبی ناقص تر و  شرایط توبه سهل تر و آسان تر است.

فکر این باشیم که خودمان شخصیت پیدا کنیم .

مدعیان ایمان زیادند لکن مومنین اندکند .

تهدید و تطمیع در کسانی اثر می کند که ایمان ندارند .

اگر جنبه ایمان مردم تقویت شود همه ی امور به راحتی انجام می شود.

ارزش های معنوی ارزش های همیشگی هستند.

علم و تهذیب نفس است که انسان را به مقام انسانیت می رساند.

ما تا خودمان را اصلاح نکنیم نمی توانیم کشور خودمان را اصلاح کنیم .

تمام فساد هایی که در عالم پیدا می شود از خود خواهی پیدا می شود.

خود بینی ارث شیطان است.

صبر کلید ابواب سعادت و سر منشا نجات از مهالک است.

/ 0 نظر / 12 بازدید