ریشه یابی اصطلاح "العملیة القیصریة"

«العملیّة القیصریة» یعنی جراحی زایمان.


»شاید واژه "قیصریة" در این اصطلاح شما را هم، چون من بارها به فکر فروبرده باشد!!!
پیشنهاد می کنم این بحث را ازدست ندهید.

«عملیّة قیصریة»: نوعی جراحی که در اثر سختی زایمان، به پاره کردن شکم مادر می انجامد.

گفته می شود "قیصر" یک واژه لاتینی است و از "قطع کردن و پاره کردن" گرفته شده است.

و روایت مشهور چنین است که این واژه نام "یولیوس قیصر رومی" بوده است که یک قرن پیش از میلاد مسیح به دنیا آمده است. طبیبان به دنبال پیش آمدن مشکل در به دنیا آمدن او دست به پاره کردن شکم مادر زدند و اسم این شیوه بعدها برای درآوردن جنین بدین گونه رائج شد.

«قیصر» نیز به سبب نوع جراحی انجام شده برای به دنیاآمدنش چنین نامگذاری شد. این نوع جراحی در زمان معاصر نیز، «العملیة القیصریة»خوانده می شود.

 

/ 0 نظر / 18 بازدید