بهار آمده جشن بگیریم

ژاپنی ها روز اول بهار آرامگاه درگذشتگانشان را تمیز و پاک می کنند. برای آنها دعا می کنند و در کنار این آرامگاهها گل میوه برنج و هدیه های دیگر می گذارند. مردم ژاپن در زمان های قدیم فکر می کردند با این کار به کسی که درگذشته کمک می کنند راحت تر به جهان دیگر برود . این مراسم که "شون بن نهی " نام دارد یک هفته طول می کشد اما روز اصلی آن روز اول بهار است که در ژاپن تعطیل رسمی است.

هر سال مردم زیادی از همه جای دنیا در کنار هرم پله ای "چیچن ایتزا" در کشور پرو دور هم جمع می شوند تا ماری را که با تابش خورشید روی این ساختمان به حرکت در می آید تماشا کنند هر چند این مار خوش خط و خال یک مار واقعی نیست این هرم به گونه ای ساخته شده که روز اول بهار تابش خورشید بر روی آن سایه روشن هایی را به وجود می آورد که شبیه ماری است که دارد از پله های هرم پایین می آید.

مراسم و جشن های مربوط به بهار در ویتنام از اواسط زمستان شروع می شودو تا حدود سه ماه بعد از سال نوی خودشان طول می کشد . در بخشی از این جشن ها مردم پای کوه "ین تو" جمع می شوند تا مراسم ین تو که با حرکت اژدها و شیر و ورزش های رزمی آغاز می شود و با دعای مردم برای رسیدن به صلح و فراوانی برای همه تمام می شود . اجرای اپرایی که شعر آن مخصوص کوه ین تو نوشته شده و مسابقه کشتی قسمتی از جشن های بهاری ویتنامی ها است.

در زوریخ پایتخت کشور سوئیس هم آمدن بها را جشن می گیرند . در این جشن که "زشلاوتن" نام دارد 26دسته از شغل ها و گروه های مختلف رژه می روند و بعد مراسم سوزاندن آدم برفی که یک عروسک پنبه ای است اجرا می شود که نشانه ای است از این که زمستان و سرما تمام شده.

در کشور چین مردم حدود یک ماه و نیم جشن می گیرند . هرچند نام این جشن بهاری است اما در حقیقت در زمستان شروع می شود . بخشی از این جشن خانه تکانی است که بهد از اینکه کاملا تمییز شد خانه هایشان را طوری تزئین می کنند که فضایی شاد و آماده جشن ایجاد کنند و روی کاغذ های قرمز هم با مرکب سیاه شعرهایی عیدانه به روش سنتی خوشنویسی می کنند و به در خانه هایشان می زنند.

/ 0 نظر / 4 بازدید