جنگ روانی (تعاریف و اصطلاحات)

براى روشن شدن مفهوم و تعریف جنگ روانى ، اشاره اى مختصر به تعریف و معناى جنگ ضرورت دارد.
فـرهـنـگ عـلوم اجـتـمـاعى ، جنگ را آزمودن نیرو با استفاده از اسلحه ، بین ملت ها (جنگ با نیروهاى خارجى ) یا گروه هاى رقیب در داخل کشور (جنگ داخلى ) تعریف نموده است .
فرهنگ علوم سیاسى ، جنگ را (مبارزه مسلحانه بین کشورها یا مردم یک کشور براى رسیدن به اهداف سیاسى و اقتصادى ) تعریف مى نماید.
آقـاى (گـاستون بوتول ) جامعه شناس معاصر فرانسوى ، جنگ را مبارزه اى مسلحانه و خونین بین گروه هاى سازمان یافته مى داند.
بـا ایـن تعاریف اختصارى ، برداشت اوّلیه از جنگ ، نبرد مسلحانه است ، اما با بررسى نظرات بـرخى از صاحب نظران مسائل نظامى مشخص مى شود که از جنگ ، معنایى وسیع تر از برخورد مـسـلحـانه نیز اراده شده است .مثل سن تزو یکى از نظریه پردازان چینى قرن چهارم قـبـل از مـیـلاد مـسـیـح ، کـه اصول جنگ را عبارت از تحمیل اراده خود به دشمن ، وادار کردن او به پـراکـنـده شـدن و کـسب دائم اطلاعات از دشمن قلمداد کرده و در واقع جنگ را بر خورد دو اراده مى دانـد ؛ یـا مـائوتـسـه تـونـگ کـه پـایـه هـر نـوع جـنـگ را اغفال فرض مى نماید و برترى روانى توده ها و بسیج تمامى توان آنان را مساءله اصلى جنگ مى داند.

تعاریف رایج واژه جنگ روانی

نگرش اول : به مجموعه ای از فعالیت های تبلیغی و روانی گفته می شود که به منظور پشتیبانی از جبهه های جنگ انجام می گیرد.

نگرش دوم : به طیف وسیعی از فعالیت ها نظیر ترور, خشونت سمبلیک, جاسوسی, براندازی ,آدم کشی و دیگر اشکال تروریزم ,شستشوی مغزی و هیپنوتیزم گفته می شود که به منظور تحت کنترل قرار دادن مخاطبین انجام می شود.

نگرش سوم : مجموعه اقداماتی که منجر به دستکاری عقاید مخاطبین می گردد.

نگرش چهارم : جنگ روانی همان جنگ کلمه و عقیده است. خواه به صورت مخفی ,آشکار , شفاهی یا کتبی باشد اساسا صلاحی است که به انسان و عقل او توجه دارد و هر گاه امکان برقراری ارتباط عاطفی با مخاطب را داشته می تواند به عمق افکار ذهنی او نفوذ کند.

نگرش پنجم : جنگ روانی استفاده دقیق و طراحی شده از تبلیغات و دیگر اقداماتی است که منظور اصلی آن تاثیر گذاری بر عقاید و احساسات و تمایلات و رفتار دشمن و گروه بی طرف و یا گروه های دوست است به نحوی که پشتیبانی برای بر آوردن مقاصد و اهداف ملی باشد.

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
هادی امیدی فر

بسم الله الرحمن الرحیم موضوع جنگ روانی از موضوعاتی است که به علت تاثیر گذاری فراوان و به کارگیری مستمر نیاز به اطلاع رسانی و آشنایی دارد از حسن انتخاب حضرتعالی بسیار متشکرم منتظر ادامه مطالب هستیم..... التماس دعا یا علی مدد

ف.قلعه نویان

به نام خدا هوشياري ما در رابطه با جنگ روانی يك ضرورت دائمي است و با استفاده از آن خواهيم توانست توطئه‌هاي بي‌شمار دشمنان نظام و جنگ عقیده ای که در وصف ما به اجرا در آوردند را خنثي كنيم. مگر امام در همان پيام قطعنامه جنگ تحمیلی نفرمودند که شراره کينه انقلابي تان، جهانخواران چپ و راست را به وحشت انداخته است و بغض و کينه انقلابي تان را در سينه ها نگه داريد، با خشم و غصب بر دشمنانتان بنگريد و بدانيد که پيروزي از آن شماست؟! اين شراره کينه انقلابي چگونه ناگهان در برخي از احزاب ما بدل به همان ليبراليسم و سکولاريسمي شد که امام بناي براندازي آن را در دنيا داشتند؟! قلب گفتمان انقلاب اسلامي ايران، جنگ عقيده است؛ جنگ براي حق و عدالت و هر کدام از ما که از اين آرمان فاصله بگيريم، با انقلاب اسلامي بيگانه شده ايم. مطلب موثر و جذابی بود دست شما درد نکنه یا حق