لبــیک اللهم لبیک .......

بسمه تعالی

ثبت نام عمره دانشجویی از تاریخ 20/8/1387 آغاز شده و تا سوم آذرماه ادامه دارد.

داوطلبین باید ابتدا در سایت ستاد عمره دانشجویی به آدرس WWW.LABBAYK.COM

ثبت نام نموده و پرینت ثبت نام را به مسئول عمره دانشگاه تحویل دهند.

تارخ اعزام دانشجویان پسر احتمالا تیر و مرداد 88 و تاریخ اعزام دانشجویان دختر احتمالا اسفند87 و فروردین 88 خواهد بود.

تارخ قرعه کشی پنجم آذرماه خواهد بود و منتخبین باید در مرحله اول دویست و پنجاه هزار تومان پرداخت کنند ضمن اینکه هزینه سفر هم حدود هفتصد هزار تومان خواهد بود.

التماس دعا.یاعلی.

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
مائده موحد

عشق یعنی اشک توبه در قنوت خواندنش با نام غفارالذنوب عشق یعنی چشم ها هم در رکوع شرمگین از نام ستارالعیوب عشق یعنی سر سجود و دل سجود ذکر یارب یارب از عمق وجود