شایدبرای شماهم اتفاق افتاده باشد/رشته عربی

شایدبرای شماهم اتفاق افتاده باشد...

یه قانونی میگه:
وقتی تنهائی داری خبرمی‌بینی و یه عرب صحبت می‌کنه انگار به زبان مادریت حرف می‌زنه و تقریبا به این نتیجه می‌رسی که طرف عربی بلدنیست یا تو عرب بودی و نمی‌دونستی...

ولی!!!...

وقتی اخبار سخنرانی یا مصاحبه یه عرب روپخش می‌کنه و بابات برای ارزیابی تو می‌پرسه چی گفت، یارو انگاربه زبان‌های خاوردور ازجمله، ژاپنی و چینی و کره‌ای حرف می‌زنه!! حتی می‌تونی مدعی بشی که این عربی حرف نمی‌زنه!!!
لامصب عوامل اخبار هم با تاخیر و به اصطلاح دیلی یک ساعته دوبله رو میان آبروت بره!

این اتفاق برای شما هم افتاده است آیــا ؟؟؟!!!

پیشنهادمی‌کنم نویسندگان محترم کلاس برای تنوع، قوانین این‌چنینی را با عنوان"شایدبرای شما اتفاق افتاده باشد" در وبلاگ درج کنند!

دوستان منتظر مرورچندنکته درمورد درج مطلب دروب کلاس باشند!!!

/ 0 نظر / 13 بازدید