عشق است فقیری که تو حج فقرایی....

بــــاز هم گـــذار من به بـــارگاه تـــو فــتـاد

آمــد مرید مــرده دل،ای هشـتمیـــن مراد!

مـن ریزه خوار سفره ی کس جز شما نیم

لــطــفـت زیـاد دیده ام و کـی بـرم ز یـــــاد

گفتم به عاشقی که گدایی چه سان کنم؟

گفــتــا برو به ســوی او و بگــو یا اباالجـواد!

در مشهد مقدس نائب الزیاره و دعاگوی همه عزیزان هستم.

یا علی مدد.

/ 5 نظر / 5 بازدید
موحد

بنویس نام مرا در کف دستت ای دوست تا به هنگام قنوتت نبری از یادم

مسلم سلیمانی

پای خود را می گذارم در حرم از دلم پر می کشد اندوه و غم با کبوترهای گنبد می روم توی خال آسمان گم می شوم شاپرکها، تشنه دیدار نور شادمان سر می رسند از راه دور چشم خود را در حرم وا می کنند شمع را یکباره پیدا می کنند شمع جمع شاپرکهایی رضا ای کلید ساده مشکل گشا آن گل زیبا گل خوشبو تویی ای رضا جان ضامن آهو تویی با نگاهت چون کبوتر کن، مرا تا بگیرم اوج، خوشحال و رها می شوم من روز و شب همسایه ات می شود چتر دو بالم سایه ات التماس دعا

س.دهقانی

التماس دعا

مسلم سلیمانی

زیارت قبول باشه

زارو گریان حسینم چه بود بهتر از این سخت حیران حسینم چه بود بهتر از این من نه خود می روم این ره که کسی می بردم خار دامان حسینم چه بود بهتر از این قبلتین دل من زینب و عباس شدند من مسلمان حسینم چه بود بهتر از این نوكران را همه با نام پدر بشناسد مست عرفان حسینم چه بود بهتر از اين