شعری از امام خمینی (ره)

این قافله از صبح ازل سوی تو رانند تا شام ابد نیز به سوی تو روانند سرگشته و حیران همه در عشق تو غرقند دل سوخته هر ناحیه بی تاب و توانند بگشای نقاب از رخ و بنمای جمالت تا فاش شود آنچه همه در پی آنند ای پرده نشین در پی دیدار رخ تو جان ها همه دلباخته دل ها نگرانند در میکده رندان همه در یاد تو مستند با ذکر تو در بتکده ها پرسه زنانند ای دوست دل سوخته ام را تو هدف گیر مژگان تو و ابروی تو تیر و کمانند

/ 1 نظر / 7 بازدید
هادی امیدی فر

روی تو گل انداخته ز شرم گنه ما ما از گل روی تو خجالت نکشیدیم تو سینه صدچاک ز ما خواستی و ما حتی ز فراق تو گریبان ندریدیم بودیم سرافراز به مهر تو هماره هرچند ز بار گنه خویش خمیدیم اللهم عجل لولیک الفرج التماس دعا یاعلی مدد