از دل برای مولا / راه وصل

روز محشر وقت پرسیدن زمن رب جلی

گفت تو غرق گناهی گفتمش یا رب بلی

گفت پس آتش نمیگیرد چرا جسم و تنت؟

گفتمش چون حک نمودم روی قلبم یا علی

منزلگه عشاق دل آگاه حـــــســـــــین است

بیراهه نرو ساده ترین راه حــــــســـین است

از مـــــــردم گـمــــــــراه جــــهان راه مـجوئید

نزدیــک ترین راه به الله حـــســــــــین است

ارسالی از سرکار خانم موحد

/ 2 نظر / 4 بازدید
هادی

وقت مرگم ذکر زیبات ملک مرگو میکنه مست باوجود ذکر ارباب خونه ی قبرم حسینیه است کعبه من قبله من گوشه شش گوشه حسین حــــــی علی کربــــبلا هر اذان بین الحرمین السلام علی ساکن کربلا..... ممنون

مسلم

خلاصه آنکه گمانم که عاشقت باشم هنوزهم نگرانم که عاشقت باشم توازتبارپری های کهکشانی ومن کجاست نام ونشانم که عاشقت باشم