اتاق آموزش

شعراتاق آموزش ازسیدمهدی شجاعی است که

بنده حقیر هم دستی به سر و رویش

کشیدم و چند بیت ناقابل اضافه کردم.

 

ببین چه می گذرددراتاق آموزش

به حیرت آمده ام سیاق آموزش

 

زبس که تنگ وخموش است وخیل دانشجو

 

به شام ماند وگویی عراق آموزش

 

پس ازگزینش هرواحداست این پاسخ:

 

بروکه ثبت نشددراتاق آموزش

 

به جوش آمده ام ازجواب سربالا

 

به جوش آمده ام براجاق آموزش

 

اگرکه طالب علمی نیابه دانشگاه

 

نیا!که کورشود اشتیاق آموزش

 

بدان ورودی هشتادوهفت این نکته:

 

زدربه درشوی اندرفراق آموزش

 

بدان اداره ومشغولی است ومعذوری

 

که پاس می شوی وگل به طاق آموزش

 

عروس علم رها کن بدان که عاقبتش

 

ندامت است.درآخرطلاق آموزش

 

ببین که مقطع شعرم چگونه خواهدبود!

 

مرا به ذهن فکرتی آمده است بشنو

 

که خورده ای آیا چماق آموزش؟

 

شنو دعایم وازدل بگو آمین

 

پناه برخدا زدست چلاق آموزش

/ 1 نظر / 4 بازدید
امین

آفرین ! واقعا که کارت درسته !