حسین ؛ خون خدا

عرش رب هم به گمانم به عزاهست حسین
این چه سوگی است که درکرب وبلاهست حسین؟
زینب وطفل یتیمت همه درزنجیرند
این همه ظلم به یک طفل چراهست حسین؟
پایشان گشته پرازخون وبسی خون جاری است
کس ندانست دراین دشت بلاهست حسین
بودهفتادوتن بی سروافتاده به خون
نه به لب آبی ونه نان وغذاهست حسین
زینب وبی کسی اش خون به دل خونم کرد
بی توعمرهمه ی مابه هواهست حسین
غل وزنجیروغروب وغم آن شام بلند
تا به امروزوهمیشه سرپاهست حسین!!
زینب وشام غریبان وخرابات وسکوت
پادشه زاده وویرانه سزاهست حسین؟!
نعره هامی زنم ونیست سزاوار،سکوت
که دراین دشت سرازجسم جداهست حسین
خون نشان دادکه شمشیرنه سزاوارتراست
قدرت خون به دل تیرکجاهست حسین؟
دردلت نیست قراری و بدان ای"بی نام"
هرچه خواهی بطلب خون خداهست حسین

ازسروده های دوست عزیز آقای مسلم سلیمانی

/ 1 نظر / 4 بازدید
امین عزیزی

آقای سلیمانی واقعا به خاطر این طبع بهتون تبریک میگم.شعر خیلی خوبی سرودین.امیدوارم خدا قبول کنه.