دانلود نرم افزار جالب و مفیدمعجم تصریف الافعال

این نرم افزار یک نوع فرهنگ لغت پویاست که با دادن ریشه مورد نظر، کلمات مشتق شده و هم خانواده با آن را به شما می دهد. این برنامه علاوه بر صرف فعل، در همه ابواب و زمان ها، مشتقاتی چون اسم آلت، مکان، مفعول و... را به شما می دهد. این نرم افزار برای همه خصوصا کسانی که در صرف فعل ضعیف هستند مفید و ضروری است چرا که با استفاده از آن میتوانید صرف فعل خود را تصحیح کنید. (حجم: 12.9MB)

/ 0 نظر / 17 بازدید