سلام بربهار!

بازمی گوییم حول حالنا

 

ای دگرگون سازدلها،ای خدا!

 

می رسدنوروز ازراهی دراز

 

سفره های هفت سین شدپهن باز

 

تنگ ماهی،سبزه،قرآن،سکه،سیر

 

بازچشم بچه هابردست پیر

 

باز روی شاخه هابلبل نشست

 

بازهم شاخ درختان غنچه بست

 

باز زنگ خانه ها شد محترم

 

دیدن فامیل و بوس روی هم

 

بازخورشیدبهاری غنچه کرد

 

پس خداحافظ زمستان،ماه سرد!!!

 

باتوهم ماخاطراتی داشتیم

 

رخت تو بردوش توبگذاشتیم

 

ای بهارازما توراصدهاسلام!!!

 

می کنم باجمله ای ختم این کلام

 

هست این "بی نام" دائم یادتان

 

عیدوسال نو مبارک بادتان!!!

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
ندا

سلام دوست گرامی چه وب مرتبی دارین. ممنوم که تشریف اوردین . شعر قشنگی بود در مورد عید ای کاش همه دلهایمان بهاری شود و رنگ عید و عشق ازین بند دل هایمان شود. سال پر خیر و برکتی برایتان ارزومندم بای[خجالت]

مسلم سلیمانی

سلام برهمکلاسی های گلم! امیدوارم هرکجا هستین خوش وخرم باشین!! ماروکه یادتون نرفته؟دلم خیلی برای همکلاسیام مخصوصا(هادی)تنگ شده. سال نوروهم به همه شماتبریک می گم!!!!!!!!!!!!!!!![گل]