خسته شاد!

خسته ام

 

خسته ام از"آمدن"و"رفتن"

 

خسته ام از"ماندن"و"پژمردن"

 

خسته ام از"هست"

 

خسته ام از"نیست"

 

خسته ام از"خویش"

 

ودراین خستگی مرموز

 

به پیام تو،

 

دلم آرام.

 

به امیدتو،

 

شبم روشن.

 

وبه یادتو

 

وجودم شاد.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید