Redirect Code

Page has moved

Redirector Code

دانشجویان رشته ادبیات عرب دانشگاه تهران ورودی 1387

قصةالشیطان و انواعُ الأطناب|مترجمة بالفارسیة
نویسنده : مسلم سلیمانی - ساعت ٢:۱٦ ‎ق.ظ روز جمعه ٤ اسفند ۱۳٩۱
 

مردی کنار بیراهه ای ایستاده بود.
کان قد وقف رجلٌ جنب اللا سبیل

ابلیس را دید که با انواع طنابها به دوش درگذر است.
رأی الشیطانَ الذی یمرّّ مع اطنابٍ مختلفةٍ

کنجکاو شد و پرسید: ای ابلیس ، این طنابها برای چیست؟
تجسّس و سأل منه  : ما هذه الأطناب ؟

جواب داد: برای اسارت آدمیزاد.
أجاب الإبلیسُ : لأسرِ مولود  آدم .

طنابهای نازک برای افراد ضعیف النفس و سست ایمان ،
الأطنابُ الرقیقة للنفوس الضعیفة .  

طناب های کلفت هم برای آنانی که دیر وسوسه می شوند.
ألأطنابُ المحکمة ُ و الغلیظة لاولئک الذین یوسوسون متأخرین.

سپس از کیسه ای طناب های پاره شده را بیرون ریخت و گفت:
ثمّ أخرج الأطنابَ المقطّعة َ من کیسٍ و قال :

اینها را هم انسان های باایمان که راضی به رضای خدایند و اعتماد به نفس داشتند، پاره کرده اند و اسارت را نپذیرفتند.

 قد قطّعوا هذه الأطنابَ النفوسُ المومنة التی راضیة برضا الله و یعتمدون علی أنفسهم ولم یقبلوا الإسارةَ .( کلمه نفوس را می توان در حکم مفرد مونث یا جمع مذکر در نظر گرفت)

مرد گفت طناب من کدام است ؟

قال الرجلُ : ایّهم طنابی ؟

ابلیس گفت : اگر کمکم کنی که این ریسمان های پاره را گره زنم، خطای تو
را به حساب دیگران می گذارم 
قال الإبلیسُ : إن ساعدنی فی اتصال حبا لِ المقطّعة أجعلُ ذنبک فی حساب الآخرین .

مرد قبول کرد .
قبل الرجلُ

ابلیس خنده کنان گفت :  
قال الإبلیسُ ضاحکاً :

عجب ، با این ریسمان های پاره هم می شود انسان هایی چون تو را به بندگی گرفت!

واعجبا ، تمکن إسارةُ نفوسٍ مثلک مع هذه الأطنابِ المقطّعة .


 
 
العاقل یکفی بالإشارة
نویسنده : مسلم سلیمانی - ساعت ٢:۱۱ ‎ق.ظ روز جمعه ٤ اسفند ۱۳٩۱
 

 ظل أسدٌ قویٌ یحکم الغابةَ سنواتٍ طویلةً وکانت جمیعُ الحیوانات تخافه وتطیع أوامرَه کان

الأسد یحصل على طعامه بالقوة یطارد الفریسة ویهجم علیها ویفترسها بأ نیابه الحادة ولا یترکها حتى یشبع ثم تأتی الحیوانات وتأکل من بقایا طعامه.

 شیری قوی سالهای طولانی بر جنگلی حکومت می کرد و همه حیوانات از او می ترسیدند و اوامرش را اطاعت می کردند ، شیر غذایش را با قدرت تمام  بدست می آورد و شکار را دنبال می کرد  و به ان حمله ور می شد  و با چنگالهای تیزش آن را شکار می کرد و  رها یش نمی کرد تا اینکه سیر می شد.  سپس حیوانات دیگر می آمدند و با قیمانده غذایش را می خوردند.

 

کبر الأسد وصار عجوزاً ضعیفاً وذات یوم شـــَعـــَر بالمرض وأحسّبالضعف الشدید

وأصبح غیر قادر على أن یصطاد. شعر الأسدُ بالجوع وراح یفکــّر فی طریقةٍیحصل فیها على طعامه.

( شیر مسن شد و پیر و ضعیف گردید  و روزی احساس بیماری کرد و ضعف شدیدی را حس نمود و به گونه ای شد که قادر به شکار کردن نبود .و احساس گرسنگی کرد و به راهی فکر می کرد که از ان طریق غذایش را بدست بیاورد) .

 

 قال الأسدُ لنفسه ما زالت الحیواناتٌُ تحترمنی وتخافنی وتسمعکلامی لا ینبغی أبداً أن أظهر لها أننی أصبحتُ کبیرَ السن ضعیفاً وإلا فإنها لنتخشانی ولن تطیع أوامری لکن سأعلن عن مرضی وأبقى داخل بیتی ولا بدّ أن تحضرالحیوانات لزیارتی وبذلک سیأتینی طعامی من غیر أن أتعب نفسی فی الحصول علیه.

( شیر با خود گفت هنوز حیوانات به من احترام می گذارنند و از من می ترسند و سخن مرا گوش می دهند اصلاً سزاوار نیست که به آنها ابراز کنم که پیر و ضعیف شده ام و گرنه آنها از من نخواهند ترسید و اوامرم را اطاعت نخواهند کرد ولی مریضیم را اعلام خواهم کرد و داخل خانه ام می مانم و ناچار حیوانات به عیادت من می آیند و بدین ترتیب غذایم را بدون اینکه خودم رادر راه حصول آن  خسته کنم بدست خواهم آورد ).

 

قصد الأسدُ أن یعلن خبرَ مرضه للجمیع کانت الحیواناتُ تخاف غضبَ الأسد وبطشه إن هی لم تقم بالواجب لذلک سارعت الحیوانات إلى زیارته فی بیته والسؤال عنه والدعاء له بالشفاء لکن کلما دخل حیوانٌ بیتَ الأسد هجم علیه وفتک به وأکله . کان الأسد سعیداً لأنه لا یتعب فی الحصول على طعامه. فهو لم یعد قادراً على أن یطارد أیّ حیوان مهما کان بطیئاً لکن الطعام اللذیذ کان یأتی إلیه فی بیته وهو جالس لا یتحرک فیأکل منه حتى یشبع .

( شیر تصمیم گرفت که خبر بیماریش را به همه اعلام کند ؛ حیوانات از خشم و عصبانیت شیر می ترسیدند اگر به تکلیف خود عمل نمی کردند  به خاطر همین حیوانات برای دیدنش و احوالپرسی و دعا برای شفایش به خانه اش شتافتند ولی هر حیوانی که داخل می شد شیر به او حمله می کرد و او را می درید و می خوردش . شیر خوشبخت بود زیرا برای بدست اوردن غذایش خسته نمیشد. او قادر به دنبال کردن هیچ حیوانی نبود هر چند که ان حیوان کند راه می رفت ولی غذای لذیذ خودش به خانه اش می آمد در حالیکه او نشسته بود و حرکت نمی کردپس از ان می خورد تا سیر می شد ).

 

وفی یوم من الأیام کان الدور على الثعلب لیزور الأسد ویسأله عن صحته ویطمئن على حاله. توجه الثعلبُ إلى بیت الأسد وهمّ بالدخول لکنه نظر إلى الأرض عند مدخل البیت وتوقف سأل الثعلب الأسد عن حاله وهو واقف فی مکانه خارج البیت أجاب الأسد ما زلت مریضاً یا صدیقی الثعلب  لکن لماذا تقف بعیداً أدخل یا صدیقی لأستمتع بحدیثک الحلو وکلامک الجمیل فأجابه الثعلب لا یا صدیقی الأسد کان بودی أن أدخل بیتک لأنظر إلیک من قرب لکنی أرى آثار أقدام کثیرة تدخل بیتک ولم أرى أثر لقدم واحدة خرجت منه .

( در روزی از روزها نوبت به روباه رسید که شیر را ملاقات کند و از سلامتش بپرسد و از حالش مطمئن شود روباه به خانه شیر روی آورد و تصمیم گرفت داخل شود ولی او به زمین نزد ورودی خانه نگاه کرد و ایستاد. روباه از شیر حالش را پرسید در حالیکه در جایش در خارج از خانه ایستاده بود . شیر پاسخ داد هنوز مریضم ای دوست روباهم  ولی چرا دور می ایستی . داخل شو دوست من تا از سخن شیرینت استفاده کنم روباه جواب داد نه ای دوست شیر من ، شایسته دوستیمان است   که داخل خانه ات شوم و تو را از نزدیک  ببینم  ولی من جای پاهای زیادی را می بینم که به خانه ات وارد شده اند و لی حتی یک جای پا نمی بینم که از خانه ات خارج شده باشد .)


 
 
الالعاب الإلکترونیة تؤثر علی دراسة الطلاب
نویسنده : مسلم سلیمانی - ساعت ٢:٠٧ ‎ق.ظ روز جمعه ٤ اسفند ۱۳٩۱
 

( بازیهای اینترنتی بر درس دانش آموزان تاثیر میگذارند )

 

  وجدت دراسةٌ أمریکیةٌ أنّ الطلاب الذین یمضون وقتاً طویلاً علی الألعابِ الإلکترونیة لا یعطون الوقت َ الکافی للعملِ علی واجباتهم المدرسیة

( تحقیقی در آمریکا نشان می دهد که کسانی که زمان زیادی را با بازیهای اینترنتی می گذرانند ، زمان کافی برای انجام تکالیف مدرسه یشان نمی گذارند ).

 

و أعلن باحثون مِــن جامعتی میشغان و تکساس ، اعتماداً علی مذکرات ألف و خمسمائة  طالبٍ تتراوح أعمارهم بین العشر و التسع عشر أنّ المراهقین الذین یمضون الکثیرَ مــِن االوقت علی الألعاب الإلکترونیة ، یمضون وقتاً أقل من ثلاثین بالمئة علی القراءة و أقل  بِاربعة و ثلاثین بالمئة علی القیام بواجباتهم المدرسیة .

( پژوهشگران در دو دالنشگاه میشگان و تکزاس با استناد به یادداشتهای 1500 دانش آموز که سن آنها بین 10 تا 19 سال است اعلام کردند که نوجوانانی که بیشتر وقت خود را بابازیهای کامپیوتری  می گذرانند کمتر از 30 در صد وقت خود را صرف خواندن و کمتر از 34 در صد وقت خود را صرف تکالیف مدرسه یشان  می کنند

 

ظهرت الدراسةُ أنّ تمضیةَ الوقت مع العائلة و الأصدقاء لا یتأثر بالفترة التی یمضیها المراهقون علی الألعاب الإلکترونیة .

این تحقیق همچنین نشان داد که گذران وقت با خانواده و دوستان تاثیری در زمانی که نوجوانان بازیهای اینترنتی انجام می دهند ندارد .

 

و بیّنت الدراسةُ إنّ الذین یمیلون علی الألعاب الإلکترونیة ، یمارسونها لساعة یومیاً خلال ایام الأسبوع العادیة ، بینما یمارسونها لتسعین دقیقة خلال العطل ، کمعدل العام . و یمیل الفتیان أکثر من الفتیات ، بنسبة ثمانین بالمئة الی الألعاب الإلکترونیة.

این تحقیق مشخص کرد  کسانی که به این بازیها روی می آورند میانگین استفاده انها از این بازیها  در طول روزهای کاری یک ساعت است درحالیکه در روزهای تعطیل   90 دقیقه می باشد  . و پسران 80 در صد بیشتر از دختران به   بازیها ی کامپیوتری روی می آورند.


 
 
اسم الأمراض
نویسنده : مسلم سلیمانی - ساعت ۸:٥٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩۱
 

بالفارسیة

بالعربیة

بالانجلیزیة

مالاریا

البُرَداء،المَلاریا،الأجَمِیَّة

Malaria

گواتر

الجَدَرَة(الجُدَرَة):الجُوثِر،تَوَرُّمُ الرَّقَبَة

Goiter

تب برفکی

الحُمَّی القُلاعِیَّة

Disease,

تب مخملک

الحُمَّی القِرمِزِیَّة

Scarlet fever

سیاه سرفه

السُّعال الدِّیکیُّ،الشَّاهُوق،الشَّهقَة

Whooping cough

سیفلیس

السِّفلِس:مَرَضُ الزُّهرِیِّ

Syphilis

میگرن

الشَّقیقَة

Migraine

تشمع کبدی،ناخوشی کبد

تَشَمُّعَ الکَبِد

Cirrhosis of liver

زرد زخم

القُوبَاء

Impetigo,ringworm

وبا

الکُولِیرا

Cholera

بیماری سیاه زخم،شاربن

مَرَضُ الجَمرَة

Anthrax,charbon

آنفولانزا

الإنفُلونزَة

Influenza

سردرد

الصُّداع

Headache

سرفه

السُّعال

Cough

سرماخوردگی

الزُّکام

Cold

کورک،جوش

البَثرة

Boil

سکته قلبی

النَّوبَة القَلبیّة

Heart attack

سوختگی

الحُرقَة

Burn

تپش قلب

خَفقان القلب

Palpitations

خون مردگی

الجُلطَة الدَّموِیَّة

Bruise

زخم معده

قُرحَة المعدة

Stomach ulcer

رماتیسم

داءُ المَفاصل،الرَّثیَة

Rheumatism

سینه پهلو،ذات الریه

ذاتُ الرِّئة

Pneumonia

آسم،تنگی نفس

الرَّبو،الضَیِّقُ فی التَّنفس

Asthma

آبله مرغان

جُدَرِیُّ الماء

Chicken pox

گرمازدگی،آفتاب خوردگی

حُروق/ضَرَبةُ الشَّمس

Sun stroke

آبله

الجُدَریّ

Small pox

استفراغ

القَیء

Vomiting

 


 
 
«اب،ابن،بنت،أخ،أم»در ترکیب با برخی اسمها
نویسنده : مسلم سلیمانی - ساعت ٤:۱٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩۱
 

«اب،ابن،بنت،أخ،أم»در ترکیب با برخی اسمها

الف)«بِنت»یا«بَنات»+اسم

واژه ترکیبی

معنای واژه

بِنت الشَّفَة

سخن،کلمه

بِنتُ الهَوَی

زن هرزه

بِنتُ الارض

سنگریزه

بِنتُ العَین

اشک

بِنتُ الدَّهر

مصیبت،بلا

بِنتُ القُنصُل

نوعی گل گرمسیری

بِنتُ العِید

دعسوقه،حشره ای ازتیره کفشدوزها

بَناتُ الارض

رودخانه ها

بَناتُ أَخدَر

گورخران

البَنات

دختران،عروسکها

بَناتِ النَّعش الکُبری

هفت اورنگ مهین،دُبّ اکبر

بِنتُ الیَمَن

قهوه

بِنتُ العِنَب

شراب

بِنتُ الکَرم،ج:بَنات الکُرُوم

شراب

بِنتُ الألحان

شراب

بِنتُ العنقود

شراب

بِنتُ النَّقا

نوعی سوسمار

بِنتُ الوِدن

لوزه،بادامک

بَناتُ الصدر

غم واندوه ها

بَناتُ أَودَک

سختیها،بلاها

بَناتُ بِئس

سختیها،بلاها

بَناتُ النَّعش الصُغری

هفت اورنگ کهین،دُبّ اصغر

 

ب)أب+اسم

واژه ترکیبی

معنای واژه

أبُو یَقظان

خروس

أبُو نَظارة

عینکی

أبُو جُعران

سرگین گردان(سوسک)

أبُو کِرش

شکم گُنده

أبُو فَصادَة

دم جنبانک(نوعی پرنده)

أبُو الحصین

کنیه روباه

أبُو قَتَب

شخص گوژپشت

أبُو خَنجَر

شاهی،ترتیزک

أبُو رُکبَة

کلم قمری

أبُو نَوم

خشخاش

 

ج)ابن+اسم

 

واژه ترکیبی

معنای واژه

ابنُ الشَّرق

شرقی

ابنُ عِرس

راسو

ابنُ الماء

مرغ بوتیمار

ابنُ الطِّین

آدم

اینُ النعامة

ساق پا

ابنُ السَّبیل

رهگذر،درراه مانده

ابنُ ذکاء

صبح

ابنُ عشرین

بیست ساله

ابنُ البَطن

شکم پرست

ابنُ تُمَّرة

پرنده ای که شهد شکوفه ها رامی مکد.

 

د)أخ+اسم

واژه ترکیبی

معنای واژه

أخو الجَهل

جاهل

أخو الفَضل

فاضل

أخو العِلم

عالم

أخو الجُود

جواد،بخشنده

 

ه)أُمّ+اسم

واژه ترکیبی

معنای واژه

أُمُّ الخَبائِث

شراب

أُمُّ الخَلِّ

شراب

أُمُّ القُرَی

مکه معظمه

أُمُّ الحَرب

پرچم

أُمُّ أربع و أربعین

هزارپا،گوش خزک

أُمُّ جابِر

حلیم(نوعی خوراکی)

أُمُّ حَباحِب

کِرم شب تاب

أُمُّ القوم

سرکرده جماعت

أُمُّ الرَّأس

مغز سر

أُمُّ النُّجوم

کهکشان

أُمُّ حُباب

دنیا،گیتی

أُمُّ الطریق

شاهراه

أُمُّ جَعار،أُمُّ عامر

کفتار

أُمُّ الدِّماغ

پرده ی نازک روی مغز

 برگرفته از کتاب روشهایی در ترجمه از عربی به فارسی و فارسی به عربی

دکتر یحیی معروف


 
 
الطب و فروعها
نویسنده : مسلم سلیمانی - ساعت ٤:٠٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩۱
 

 

طب الأسنان

حشو الأسنان/ترصرص الأسنان.........پُرکردن دندان

 نزع الأسنان/خلع الأسنان................دندان کشیدن

رمّ الأسنان/خلع الأسنان..................پوسیدگی دندان 

 

طب العیون

 

 الشبکیه  ................  شبکیه چشم

الرَمَد .............................. التهاب و درد چشم

الماء الزرقاء/اعتام عدسة العین .............. آب مروارید

الجلد و الشعر

تساقط الشعر  ............................... ریزش مو         

الزائدة الجلدیة  ............................زگیل

البثر(البثور) ........................... جوش صورت

حکة الجلد........................  خارش پوست

الحَلَأ/الحمی التمسَّبة ...................تبخال

الحمی الفحمیّة/القوباء.............................سیاه زخم

الجُدَری  .................................  آبله

 

القلب و العروق

انقباض القلب و الشّرایین.................... انقباض قلب و رگها

الجُلطة القلبیّة.....................سکته قلبی

دقّات القلب ...................... ضربان قلب

النوبة القلبیة.................حمله قلبی

 

امراض الاعصاب  

الأمراض النفسیة ........................بیماری های روانی

الحمی المخیة الشوکیة..................مننژیت مغزی

التَخَثّر فی المخ........................ لخته شدن خون

التحلیل النفسی ................... روان کاوی

الإغماء ...........................بیهوشی،کما

النوبة العصبیة ............... حمله عصبی

الصداع ....................... سردرد

الدُوّار.............................سرگیجه

الورم/الاورام .........................تومور

الأرق ..............................بیخوابی

الاکتثاب-الکآبة....................افسردگی

 

تجبیر و تقویم الاعضاء و العُضل

الجَبو .....................جوش خوردن استخوان

تجبیر العظام ............شکسته بندی استخوان

الاقعاد.....................زمینگیر شدن

تَرَقّق العظام ............پوکی استخوان

الانقباض العضلانی ....انقباض ماهیچه

التجبیس ................ گچ گرفتن

الاعاقة .................... معلولیت

تقویم العظام.............ارتوپدی

الدم

تهشّم الکریات الحمراء .........بیماری تالاسمی

الرُعاف.............................خون دماغ

ضغط الدم .......................فشار خون

فقر الدم........................کم خونی

راقة الدم/نزف الدم..........خونریزی

تبرّع الدم ...............خون دادن

استنزاف الدم ...........خون گرفتن

ارتفاع سکر الدم ...........افزایش قند خون

تحلیل الدم...............آزمایش خون

 

الولاة/الوضع

التوأمان المتلاصقان............دوقلوهای به هم چسبیده

الولادة القیصریة..................سزارین

الولادة المبکّرة................زایمان زودرس

حبال السُرّی.................بند ناف

الإجهاض.....................سقط جنین

اجازة الامومة..............مرخصی زایمان

اخصّائی النساء...........متخصص زنان

 

الامراض الرئویة

السعال الدیکی...........سیاه سرفه/خروسک

ذات الصّدر ..............بیماری سینه

السِلّ/الدِرن..............سل

الحساسیّة...............آلرژی

ذات الرئة...............ذات ریه

 

الامراض المعدیة

الامراض المستدیمة............بیماری های واگیر دار

الامراض المُعدیة................بیماری های واگیردار

الحُمّی التیفودّیة................تب حصبه

الحمّی القَشّ....................تب یونجه

الحمّی القُلاعیّة...............تب برفکی

الحمّی الصّفراء...............تب زرد

الامراض الداخلیّة

الزائدة الرودیة..............آپاندیس

المَغص......................دل درد

الغدة الحُلوَة..............لوزه المعده

البنکریاس..................پانکراس

استئصال المرارة...........برداشتن کیسه صفرا

التسمّم....................مسمومیت

 

الغُدد

الغُدّة الدّرقیّة.........غده تیروئید

الغدد اللعابیّة..........غدد بزاقی

الغدّة الجَنَبدرَقیّة...........غده پاراتیروئید

 

الاجهزة الطبیّة

جهاز الرّنین المغناطیسی..............دستگاه سی تی اسکن

الشّفرَة...........تیغ جراحی

المِلقاط ...........پنس جراحی

               

 

طُرُق العلاج

تنویم المغناطیسی............هیپنوتیسم

الحَقن الوریدیة.................تزریق وریدی

الحقن الجلدّیة................تزریق زیرپوستی

الحقن العضلیة................تزریق عضلانی

علاج الابر الصینیّة...............طب سوزنی

العلاج الکیمیاوی................شیمی درمانی

العلاج بالاشعّة..................پرتو درمانی

التطعیم/التلقیح..............واکسن زدن

علم وظائف الأعضاء..............فیزیولوژی

الفَسلَجَة.............فیزیولوژی

الرادیولوجی...........رادیولوژی

التعقیم.............ضد عفونی کردن

جراحة التجمیل.........جراحی پلاستیک

الاحتماء/الحِمیة..........رژیم غذایی

تحسّن المرض............بهبودی بیماری

التضمید....................پانسمان کردن

المِکشاف المِعدی.........آندوسکپی

التحذیر الموضعی............بیهوشی/بی حسی موضعی

 

مراکز العلاج

العنایات الفائقة............ای سی یو

منظّمة الضّمان الصحّی...........سازمان تامین اجتماعی

تصویر الاشعة الطبی..............رادیو لوژی

صیدلیّة الخَفر......................داروخانه شبانه روزی

 

الادویة

المضادّ الحیویّة.............آنتی بیوتیک

العقاقیر المنوّمة............داروهای خواب آور

العقاقیر المنشّطة...........داروهای نیروزا

اللقاح...........................واکسن

المَرهَم/المَراهم...........پماد

ضماد الجِراح............باند زخم

شریط التضمید...........باند زخم

الدَرَقین...................تیروکسین

مُدِرّ العرق.............داروهای عرق زا

مدّر البول.............داروهای ادرارآور

البَلسَم............... مرهم

ضدَ الحمی.............. تب بر 

 

الأخصّائیون

طبیب المساعد.............پزشکیار

طبیب المناوب...............پزشک کشیک

الصیدلیی.....................داروساز

اخصّائی التّحذیر...............متخصص بیهوشی

طبیب المخدّر.................پزشک بیهوشی

اخصّائی النِساء...............متخصص زنان

البیطار............................دامپزشک

 

 


 
 
الحَیَوانات و أَسماءُإناثِها و صِغارِها و أَصواتِها
نویسنده : مسلم سلیمانی - ساعت ٤:٠٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩۱
 

الحَیَوانات و أَسماءُإناثِها و صِغارِها و أَصواتِها

الفِعلُ المُعَبَّر عن صَوتِه و الصَّوت

الصَّغیر

الأنثی

الذَّکَر

حَنَّ(حنین)

ابن لبون

ناقة

جمل

خارَ(خُوار)

عِجل

بقرة

ثَور

صَهَلَ(صَهیل)

مُهر

فَرَس

حِصان

صاحَ(صیِاح)-قاقَ(قَوق)

صُوص/فرخُ کتکوت

دَجاجة

دیک

ثَغَا(ثَغاء)

حَمَل

نَعجَة

خَروف

صَغَبَ(صَغیب)

خِرنِق

أَرنَبَة

أَرنَب

نَبَحَ(نِباح)

جَرو

کَلبة

کَلب

زَأَرَ(زَئیر)

شِبل

لَبُوءَة

أَسَد

نَهَقَ(نهیق)

جَحش

أَتان

حِمار

ماءَ(مواء)

الدِّرص

الهِرّة

الهِرّ

 

بیوتُ بَعضِ الحَیَوانات:

إِصطَبلُ الخَیل................اسطبل(آخور)اسب

مَزرَب الماعِزو الغَنَم..............طویله(آغل)بزو گوسفند

وِجارُ الضَّبع.......................لانه کفتار

النافِقاء...........................لانه ی نوعی موش خرما

قَریَةُ النَّمل....................لانه مورچه

کُناس الغَزال................لانه آهو

عَرین الأسد..............لانه شیر

خَلِیَّةُ النَحل..............لانه زنبور

خَمُّ أَوقِنُّ الدَّجاج.......مرغدانی

جُحر الحَیَّة(الثُّعبان)...........لانه مار

وَکرُ الطَّیر.................لانه پرنده(لانه پرنده بر روی زمین:الوَکر)

عُشُّ العَصافیر..............لانه گنجشک ها(لانه بر روی درخت:العُشّ)

 


 
 
اصطلاحات عربی مفید2
نویسنده : خاتون - ساعت ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩۱
 

23زواج مثلیی الجنس: ازدواج هم‌جنس گرایان

24عشیة: قبل از

25 غداة: بعد از

 26 اصول : دارائی‌ها

مثال:

الکویت تجمد أصول شخصیات مقربة من طالبان: کویت دارائی افراد نزدیک به طالبان را بلوکه می‌کند

27 قوقاز: قفقاز

28 عطاءات: مزایده‌ها

مثال:

العراق یطرح عطاءات لشراء السکر والأرز

29 شد الوجه: کشیدن پوست

30 ضربة الشمس: آفتاب زدگی

31 جراحة التجمیل: جراحی پلاستیک

32 فانلة: عرق گیر.زیر پیراهنی

مثال: الشرطة الدینیة السعودیة تحظر التجول بالسروال والفانلة فی الأماکن العامة

33 السلطة الفلسطینیة: تشکیلات خودگردان فلسطین

34 اتجار بالبشر: قاچاق انسان

35العصر الجلیدی: عصر یخبندان

36 علی مدار الساعة، علی مدی اربع و عشرین ساعة: 24 ساعت

37 بین عشیة وضحاها: یک شبه

38 قراصنة : دزدان دریایی

مثال: وکان قراصنة هاجموا ناقلة نفط الأسبوع الماضی ونهبوها قبالة سواحل نیجیریا وخطفوا خمسة من أفراد طاقمها

قرصنة إلکترونیة: هکرها

مثال: “الإنتربول” یوصی بتضییق الخناق على قراصنة الإنترنت

39 طفرة: جهش

مثال: یمثل طفرة فى العمل الاقتصادى العربى المشترک

40 حفاظات الاطفال : پوشک بچه

  4حرامی: دزد

ألقى رجال الأمن القبض على حرامی الأجهزة الکهربائیة

42عمدة مدینة: شهردار

43 الحوم النیئة: گوشت خام

44 قناعة: باور

مثال: القناعات تنشئ الیقین من العدم, فتخیل أن شخصاً مقتنعاً بأن لا سعادة فی الحیاة أبداً، هل سیسعد؟


 
 
اصطلاحات مفید عربی 1
نویسنده : خاتون - ساعت ٥:٤٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ بهمن ۱۳٩۱
 

1ندفن رؤوسنا فی الرمال: سرمان را مثل کبک زیر برف کنیم

2تدلی الجلد: افتادگی پوست

3تسمیر: برنزه کردن

4 تتجاذب عن اطراف الحدیث: از این در و آن در حرف زد. 

5طلب منها الصعود معه لأخذ جولة: از وی خواست تا سوار ماشین شود و با هم گشتی بزنند

6 اوراق اعتماد:اعتبار نامه

7نکد: بد خلقی

8لن یفت فی عضد الشعب: مردم را سست نخواهد کرد

9تدمیر ذاتی: خود زنی

10موسیقار إسرائیلى: موسیقی دان اسرائیلی

11البرمجیات الخبیثة: بد افزار

12مدون : وبلاگ نویس

13باروکة: کلاه گیس

مثال:هل تعتبر الرجل الذی یلبس باروکة لاخفاء صلعتة انه من اشباة الرجال ومکانه فی مجالس النساء

14جانفی: ژانویه

15سطو مسلح: حمله مسلحانه

مثال : إحباط عملیة سطو مسلح على بنک

مثال: سطو مسلح على البنک الأهلى وسرقة 400 ألف جنیه بمصر الجدیدة

16جنیه : پوند

17مدونة : وبلاگ

18جوز الهند: نارگیل

19تدلیک القدم: ماساژ پا

20اصحاب المعاشات: بازنشستگان

21   3توائم: سه قلو

 22تودی بحیاة 10 اشخاص: جان 10تن را گرفت

 

ارسالی از خانم فیضی


 
 
القصة القصیرة|مرضاةُ النّاس
نویسنده : مسلم سلیمانی - ساعت ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱
 

القصة القصیرة|مرضاةُ النّاس

ذهب جُحا* و ابنه إلى إحدى القرى و أرکب ابنه على الحمار، فصادفه أحدهم فقال: أفٍّ مِن هذاالزمان، انظروا کیف یرکب هذاالغلام و یترک والده الشیخ الفانی یمشی على قدمیه.

فقال الولد: أبی! ألم أقل لک ارکب أنت؟! فلاتعاندنی.

فرکب جُحا و نزل الغلام، فصادفهماجماعة فقالوا: أیلیق بهذاالشیخ الذی قوى جسمه و عرک السنین أن یدع هذاالغلام الغضّ یمشی و هویرکب؟

فأخذ جُحا ابنه من یده و أردفه وراءه، وعندما ساراقلیلاًصادفهما آخرون فقالوا: تأمّلوا یاایها الناس هذاالرجل.. کیف یرکب هو و ابنه على الحمارالضعیف؟!!

فغضب جُحا و نزل هو و ابنه و ساقاالحمار یرمح أمامهما و همایمشیان بذلک الحرّالشدید، فصادفهماجماعة، فقالوا: الله الله من هذین اللذین یترکان الحماریرمح و همایمشیان فی هذالالحرّ؟!

فحمل جُحاالحمار و ساربه، فضحک الناس علیه، فقال جُحـــا: یاهؤلاء من یسلم من ألسنة الخلق فلله درّه!!!

المصدر: کتاب سلسلة حکایات جُحا

*من هو "جُحا"؟؟؟ جُحافیلسوف الضحک و رائدهذه الصناعة یظهرلنابین آونة و أخرى فی وجوه مختلفة، فهو شخصیة عالمیة یمتازدائماً بخفة الدم و الابتسامة الساخرة و الجواب الحاضر و سرعة البدیهة حتى صارت شخصیة جُحا لهافی الادب الشعبی العالمی مکانة کبیرة. و قصارى الکلام نحن الایرانیون نعرفه بإسم "ملانصرالدین"!!!


 
 
سخنرانی های سید حسن نصرالله با ترجمه فارسی و متن عربی
نویسنده : مسلم سلیمانی - ساعت ۱٠:٥٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱
 

خیلی از دوستان درخواست می کنند که سخنرانی های سید حسن نصر الله با ترجمه فارسی و متن عربی آنها در سایت منتشر شود. خوشبختانه سخنرانی های سید حسن نصر الله با ترجمهوبسایت فارسی جنبش حزب الله لبنان این کار را کرده و از مدتها پیش این سخنرانی ها را با ترجمه منتشر کرده است.

از طریق لینک زیر می توانید آرشیو سخنرانی های سید حسن را همراه با متن عربی و ترجمه فارسی مشاهده کنید. ضمنا از طریق لینکهای موجود در بالای صفحه می توانید فایل صوتی یا فایل تصویری سخنرانی را با دو کیفیت دانلود کنید. همچنین با کلیک روی لینک مشاهده همزمان متن عربی می توانید متن عربی و ترجمه فارسی را با هم ببینید .

ورود به صفحه آرشیو سخنرانی های سید حسن نصر الله

منبع: وبسایت عربی برای همه


 
 
"المحبة، الثروة، النجاح" قصة مترجمة بالعربیة و الفارسیة و الانجلیزیة
نویسنده : مسلم سلیمانی - ساعت ٩:٥٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱
 

"المحبة، الثروة، النجاح"مترجمة بالعربیة و الفارسیة و الانجلیزیة.

خرجت إمرأة من منزلها فرأت ثلاثة شیوخ لهم لحى بیضاء طویلة وکانوا جالسین فی فناء منزلها.. لم تعرفهم .. وقالت لاأظننی أعرفکم ولکن لابد أنکم جوعی ! أرجوکم تفضلوا بالدخول لتأکلوا.

زنی از خانه اش بیرون آمد و سه پیرمرد را با ریش هایی سفید بلند دید که درآستانه خانه اش نشسته بودند..زن آنان را نمی شناخت..گفت گمان نمی کنم شما را بشناسم، ولی باید گرسنه باشید! خواهش می کنم بفرمائید داخل غذابخورید.


A woman came out of her house and saw three old men with long white beards sitting in her front yard. She did not recognize them. She said "I don't think I know you, but you must be hungry. Please come in and have something to eat."سألوها: هل رب البیت موجود؟

آنها از زن پرسیدند: آیا صاحب خانه هست؟


Is the man of the house in home?" they asked .

...

این داستان را درقالب پی دی اف دیافت کنید.
 

 
 
دانلود کتاب "عربی برای حج" – PDF
نویسنده : مسلم سلیمانی - ساعت ٩:٥۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱
 

کتاب "عربی برای حج" – PDF

این کتاب چنان که در پیشگفتار أن آمده است با تکیه بر تجربیات نگارنده ( از کارگزاران حج، عتبات و سوریه ) نوشته شده است.

کتاب حاضرشامل گفتگوهای بین دوطرف به عربی فصیح و درجاهائی به عامیانه کشورعربستان بوده و در پایان هر درس نیز، واژه های مهم و کلیدی آمده است.

علاوه بر حاجیان و زائران خانه خدا، دیگرزائران مکانهای زیارتی واقع درکشورهای عرب زبان می توانند با استفاده از این کتاب نیازهای کلامی خود را برطرف سازند.

هرچند کتاب خالی از اشکال هم نیست!!!

این کتاب برای نوآموزان وعلاقمندان به یادگیری زبان عربی نیز مفیداست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشخصات کتاب:

عنوان: عربی برای حج
زبان: عربی و فارسی
نگارنده: ؟
نوع: PDF
تعدادصفحه: 43
حجم: 964 کیلوبایت

»دریافت کتاب