Redirect Code

Page has moved

Redirector Code

دانشجویان رشته ادبیات عرب دانشگاه تهران ورودی 1387

ارمغان زمین
نویسنده : خادم الرضا (علیه السلام) - ساعت ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٧
 

اگر از من بپرسند
" از زمین که آمده ای ره آوردت چیست؟ "
بگویم درخت؟ درخت هوا می خواهد
خورشید می خواهد
 پاییز و بهار و آب می خواهد.
اگر از من بپرسند:
" از زمین که آمده ای نشان تو چیست؟ "
بگویم سایه؟
سایه همزاد درخت است.
اما نه هوا می خواهد نه خورشید
نه پاییز و بهار می خواهد نه آب
همه چیز در سایه گم است.
اگر از من بپرسند:
" از زمین که آمده ای نشان تو چیست؟ "
بگویم رسن؟ رسن از آن همه ی زمین نیست
رسن ننگ درخت است
رسن تا فردا می پوسد.
ای همه پرسندگان بپرسید
" از زمین که آمده ای
از تاریخ که آمده ای
از ساعت که آمده ای
نشان  تو چیست؟ "
تا بگویم :" سخنِ؛
سخن، که می روید و می تابد و از آن همه زمین است "

ارسالی از دوست عزیز؛جناب آقای عزیزی