Redirect Code

Page has moved

Redirector Code

دانشجویان رشته ادبیات عرب دانشگاه تهران ورودی 1387

سلام دموکرات؛ سلام حقوق بشر وعده داده شده !!!
نویسنده : منتظر المهدی(عجل الله) - ساعت ۳:٤٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٧
 

 

نامم ؟؟؟!!!. . .

چه فرقی دارد؟ عبدالله، سمیه، عماد، ابو یاسر یا هر چیز دیگر ...

چه زن باشم یا چه مرد چه کودک و پیر و نوجوان

یا حتی جوان برومندی که باید بهترین سال های عمرش را سپری کند؟

آنچه اهمیت دارد این است که :

 من در غزه ام، در محاصره، اینجا فرقی نمی کند که چه کاره ام یا چه سنی دارم، این مهم است که اینجا من همانند میلیون ها انسان دیگر، زندانی دژخیم روزگاریم.


در همه جای دنیا، به زندانی آب و غذا می دهند و شرایط زندگی او را فراهم می کنند و او به جرمی که انجام داده، زندان را تحمل می کند.

اما اینجا مارا به جرم خواستن حقمان، نابود شدن سرزمینمان و شهید شدن عزیزترین برادران و خواهرانمان، زندانی کرده اند.

چه کسی این ها را جرم شناخته است؟؟؟

هر روز بمباران، هر روز شهید و زندانبان دژخیمی که حتی اجازه ورود غذا را نمی دهند.

دوست داری حقوق بشر را ببینی؟

 به محاصره ما خوب نگاه کن، به شهادت هر روزه شهروندانمان بنگر، به سرزمین هایی که از من گرفتند، نظر کن،

واین است معنای دقیق حقوق بشر؟؟؟ و ای ... چه خوب عملی کردی آن چیز را که از آن دم میزدی.

 مگر این ها حقوق ما نیست؟ پس چرا ...؟؟؟

 دوست داری دموکراسی را به تماشا بنشینی؟؟؟

 چشم از ما بر ندار و ببین که چگونه به جرم انتخاب کسانی که دشمنان نمی پسندیدند، محکوم شدیم.

دموکراسی یعنی همین...

یعنی اینکه به محض انتخاب دلخواهمان، حتی از کمک های بهداشتی هم محروم می شویم.

شاید تو هم فریاد نکردی، ولی هنوز می توانی، تو طبع شیطانی نداری، از جنس آنان نیستی؛ می توانی فریاد بزنی و شریک و هم عقوبت این جلادان روزگار نباشی.

فریاد بزن، نه به خاطر ما. به خاطر خودت که این ها همان حقوق بشر و دموکراسی و حق حاکمیتی است که سردمداران پلید روزگار، تو را به آن می خوانند و با سکوتشان، آن را برای ما تایید می کنند.

به خودت، ثابت کن که آنقدر آزاده ای که با همه مشکلات، پشتیبان و همراه آزادگان جهان خواهی بود.

به خودت، ثابت کن که از رئیس آن کشور عربی آگاه تری

 بیشتر از اویی که آنقدر اندیشه نمی کند که اگر مقاومت ما نبود، اگر از جان گذشتگی مردم من نبود و اگر رژیم دیو سیرت را در جای خودش متوقف نکرده بودیم، سرزمین او و همه دوستان سردمدار خوشگذرانش، جزئی از نیل تا فرات شده بود.

 و باز هم اویی بی اندیشه که به سوی قاتل هر روزه ما، دست دوستی دراز می کند تا سد ما را بشکند.

آری تو بیش از او می فهمی، همان طوری که دیگران در سراسر جهان، می فهمند.

تو مسئولی، هم برای خودت و هم برای ما که اگر آگاهی و جنبش شما نباشد، زندانبانان جلاد غزه، گفته اند که هولوکاست را به واقعیت تبدیل می کنند.

 و من، ما و همه هم میهنان دربندم، طعمه آن ها هستیم.

پس به پا خیز و مارا دریاب که نیازمندت هستیم.

                                                            والسلام