Redirect Code

Page has moved

Redirector Code

دانشجویان رشته ادبیات عرب دانشگاه تهران ورودی 1387

فجر پیروزی (ارسالی از سر کار خانم صالحی)
نویسنده : منتظر المهدی(عجل الله) - ساعت ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٧
 

بهمن آمد فجر پیروزی رسید

گاه شادی و ستم سوزی رسید


بهمن و روئیدن گل در کنار

پس زدن از روی کشور هر غبار


روح حق آمد که ایران جان گرفت

عطری از پیروزی و ایمان گرفت


ترس را راهی به پیکارش نبود

گر چه در عالم کسی یارش نبود


امتی از بند دیو آزاد کرد

قلب هر مستضعفی را شاد کرد


انقلابی که بر آمد زآفتاب

نقش های خائنان کرده بر آب


نا امید از او شدند ابلیسیان

ناتوان از شرح آن باشد بیان


دستهای بسته از ظلم و ستم

می فرستد ظالمان را در عدم


برگهایش یک به یک چون باز شد

در تبلور این همه اعجاز شد


درسها می داد بر اهل جهان

خوف او بگرفته اندر روبهان


نام ایران با عدم بیگانه است

رهبرش یک آیت فرزانه است